REJESTRACJA NA PORTALU PACJENTA

Portal pacjenta

REJESTRACJA BEZ KONTA NA PORTALU PACJENTA

Umów wizytę Odwołaj wizytę

Najczęściej zadawane pytania

 • Jak przygotować się do zabiegu i pobytu w naszym szpitalu?

  Czas choroby i pobytu w każdym szpitalu jest nieodłącznie związany ze stresem i dlatego ważne jest, by ograniczać czas jego trwania do niezbędnego minimum. Wszyscy pacjenci zgłaszający się do szpitala Matopat na zabieg operacyjny bądź pobyt diagnostyczny, proszeni są o przestrzeganie następujących zasad:

  • Chory powinien przybyć do szpitala punktualnie co do dnia i godziny, w terminie ustalonym w trakcie wizyty kwalifikacyjnej lub podanym przez pracownika recepcji szpitala.
  • Chorzy, którzy zostali poinformowani, że termin zabiegu operacyjnego przypada na ten sam dzień, co termin przyjęcia, proszeni są o przybycie do szpitala na czczo (nie wolno jeść i pić na 6 godzin przed planowanym terminem operacji oraz ewentualnymi badaniami podczas pobytu diagnostycznego). W indywidualnych przypadkach za zgodą lub na polecenie lekarza możliwe są inne, indywidualnie przygotowane tryby postępowania.

  Należy zabrać ze sobą do szpitala:

  • skierowanie do szpitala,
  • dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych z przyjęciem do szpitala (dowód osobisty, ważna legitymacja ubezpieczeniowa, w przypadku emerytów i rencistów legitymacja emeryta, rencisty i ostatni odcinek emerytury/renty),
  • w przypadku konieczności wystawienia druku o niezdolności do pracy - NIP pracodawcy,
  • wszystkie posiadane wyniki badań, zdjęcia RTG itp., karty wypisowe i inne dokumenty medyczne,
  • chorujący na inne schorzenia proszeni są o zabranie ze sobą wszystkich stosowanych leków w oryginalnych opakowaniach,
  • oczywiście konieczne jest zabranie ze sobą do szpitala: osobistych przyborów toaletowych, rannych pantofli, pidżamy (u Pań – polecamy jako wygodniejsze pidżamy dwuczęściowe), szlafroka i ręcznika.

  Prosimy nie zabierać ze sobą dużych sum pieniędzy oraz biżuterii.

  W górę
 • Krok po kroku od wejścia do wyjścia ze szpitala

  1. Dzień przyjęcia w recepcji szpitala

  Chory zgłasza się do recepcji Szpitala w wyznaczonym przez lekarza bądź pracownika recepcji dniu i o określonej godzinie. Przyjęcie do szpitala może przypadać w tym samym dniu, w którym odbędzie się operacja lub w dniu poprzedzającym zabieg. W recepcji po dokonaniu rejestracji założona zostanie opaska identyfikacyjna. Każdy chory proszony jest o dokładne przeczytanie danych na opasce i w razie wątpliwości co do słuszności danych zgłoszenie ich recepcjonistce. Należy podkreślić, że wyznaczona godzina zgłoszenia się Chorego do szpitala nie jest równoznaczna z godziną rozpoczęcia operacji. Przed operacją chory musi przejść całą procedurę związaną z dopełnieniem wszelkich formalności i czynności związanych z prawidłowym przygotowaniem do zabiegu operacyjnego. Operacje odbywają się zgodnie z wcześniej ustalonym planem operacyjnym, który może jednak podlegać modyfikacjom podyktowanym różnymi sytuacjami klinicznymi. W związku z powyższym niemożliwe jest ustalenie i podanie do wiadomości chorego dokładnej godziny rozpoczęcia zabiegu operacyjnego.

  Prosimy zgłaszających się na operacje, po których wypis jest planowany tego samego dnia, aby pamiętali, że ich pobyt w naszym Szpitalu może potrwać od 6 do 12 godzin. W związku z tym konieczne jest zarezerwowanie sobie takiego czasu.

  W przypadku, gdybyście Państwo chcieli zmienić termin zabiegu lub z niego zrezygnować, uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt osobisty lub telefoniczny na numer: (056) 659 48 00, (056) 659 48 01.

  2. Oddział szpitalny

  Po dopełnieniu wszelkich formalności związanych z przyjęciem do szpitala w recepcji, chory zostanie odprowadzony przez pracownika szpitala na oddział szpitalny. Pacjentowi udającemu się na oddział mogą towarzyszyć bliskie osoby. Oddziały szpitala i pokoje Państwa mieszczą się na dwóch piętrach budynku szpitala. Po przyjściu na oddział opiekę nad chorym przejmą pielęgniarki dyżurujące w danym dniu na oddziale.

  Na oddziale szpitalnym zostaną dopełnione wszelkie formalności związane z dokumentacją przyjęcia na oddział oraz sprawdzona zostanie zgodność założonej w recepcji specjalnej opaski identyfikacyjnej. Pielęgniarki zbiorą także wywiad dotyczący Państwa przeszłości medycznej oraz dotyczącej ewentualnych indywidualnych zagrożeń epidemiologicznych. Państwa lekarz prowadzący raz jeszcze wyjaśni dokładnie cel pobytu oraz opowie o zaplanowanych procedurach medycznych. Możliwe jest też przeprowadzenie wywiadu i badania przez innych lekarzy konsultantów. Każdy wynik badania oraz przebieg leczenia będzie na bieżąco omawiany z chorym.

  Jeśli pobyt Pacjenta związany jest z zabiegiem operacyjnym, zostanie on poproszony o umycie całego ciała (łącznie ze zmyciem makijażu) pod prysznicem we wskazanym przez pielęgniarkę płynie dezynfekcyjnym lub mydle i przebranie się w specjalną koszulę szpitalną (po zabiegu będzie można ją zmienić na własną pidżamę). Pacjent zostanie zważony i zmierzony, dokonana zostanie ocena podstawowych parametrów życiowych, takich jak: ciśnienie tętnicze krwi, tętno, temperatura ciała, a w razie konieczności także poziom glukozy (cukru) we krwi czy zapis EKG.

  Dla zapewnienia ciągłego dostępu do żyły (i umożliwienia podawania tą drogą leków) pacjentowi zakłada się specjalny cewnik do jednej z żył ręki, tak zwany venflon. Przy okazji zakładania venflonu zostanie pobrana krew w celu wykonania dodatkowych potrzebnych do zabiegu badań laboratoryjnych. Po wykonaniu tych wszystkich czynności pielęgniarki dokonają wstępnej dezynfekcji miejsca, które ma być operowane, za pomocą specjalnego środka dezynfekcyjnego.

  Informujemy Państwa, że w przypadku niektórych zabiegów operacyjnych wykonywanych w naszym szpitalu Pacjent może być poproszony o zgłoszenie się do szpitala w dniu poprzedzającym zabieg. Czas trwania pobytu w szpitalu określa lekarz prowadzący. W wybranych sytuacjach i na życzenie Pacjenta istnieje możliwość przedłużenia tego okresu. Wiąże się to z koniecznością poniesienia dodatkowej opłaty zgodnej z cennikiem. Chęć takiego postępowania przed lub po zabiegu należy zgłosić wcześniej lekarzowi prowadzącemu lub w recepcji celem zaplanowania pobytu.

  3. Operacja

  Po pełnym przygotowaniu do zabiegu operacyjnego na oddziale szpitalnym Pacjent trafia na blok operacyjny celem wykonania zaplanowanej operacji. Pacjenci, którzy otrzymali premedykację (specjalne leki przygotowujące do znieczulenia) na blok przewożeni są na wózku transportowym w pozycji leżącej. Pacjenci, którzy nie otrzymali premedykacji, przechodzą na blok o własnych siłach w asyście pielęgniarki lub sanitariusza. Na bloku operacyjnym, w tak zwanej „śluzie chorego”, opiekę nad chorym przejmuje zespół operacyjny reprezentowany przez pielęgniarkę anestezjologiczną, która będzie przewodnikiem w trakcie pobytu na bloku operacyjnym.

  Pierwszą czynnością na bloku operacyjnym jest weryfikacja danych osobowych pacjenta. Następnie chory ze śluzy trafia na salę operacyjną na specjalnym wózku transportowym, specyficznym dla bloku operacyjnego. Po przybyciu na salę operacyjną pielęgniarka anestezjologiczna podłączy pacjentowi wszystkie niezbędne do kontrolowania czynności życiowych człowieka urządzenia, takie jak pulsoksymetr (aparat mierzący wysycenie krwi tętniczej tlenem, a także tętno, czyli ilość uderzeń serca na minutę), monitor EKG (aparat kontrolujący stale pracę serca) i aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi. Po wykonaniu wszystkich tych czynności lekarz anestezjolog wraz z pielęgniarką anestezjologiczną przystąpią do wykonania ustalonego wcześniej rodzaju znieczulenia: ogólnego, bądź regionalnego.

  Znieczulenie ogólne – zwane dawniej narkozą – polega na zastosowaniu środków farmakologicznych, pod wpływem których dochodzi do utraty świadomości wyrażającej się głębokim snem i eliminacją bólu. Rozróżnia się znieczulenie ogólne wziewne, dożylne i złożone (jest połączeniem obu poprzednich). Znieczulenie wziewne polega na podaniu leku (anestetyku wziewnego) drogą wziewną, zaś podczas znieczulenia dożylnego leki podawane są dożylnie.

  Znieczulenie regionalne –  (znieczulenie miejscowe, znieczulenie przewodowe) – metoda blokowania odczuwania bólu ostrego lub przewlekłego, polegająca na odwracalnym przerwaniu przewodnictwa nerwowego w pniach nerwowych zaopatrujących określoną okolicę ciała. Znieczulenie miejscowe umożliwia bezbolesne przeprowadzenie zabiegów chirurgicznych, stomatologicznych i diagnostycznych bez narażenia pacjenta na silny ból towarzyszący tym zabiegom. Podczas zabiegu przeprowadzanego pod znieczuleniem miejscowym pacjent pozostaje świadomy (funkcje mózgu są zachowane).

  Po wykonaniu znieczulenia i sprawdzeniu jego skuteczności działania, na pewno nie wcześniej, rozpocznie się zabieg operacyjny. Podczas całego czasu trwania znieczulenia i operacji nad pacjentem i jego bezpieczeństwem będzie czuwał cały zespół Sali operacyjnej, tj.: lekarz anestezjolog, pielęgniarka anestezjologiczna, lekarz operator często wraz z lekarzem asystującym mu przy zabiegu, jak i pielęgniarki operacyjne.

  W momencie zakończenia operacji przez lekarza operatora, lekarz anestezjolog kończy znieczulenie ogólne, wybudza pacjenta ze snu farmakologicznego, dokonuje oceny stanu ogólnego, biorąc pod uwagę stan układów krążenia, oddechowego oraz nerwowego i podejmuje decyzję co do dalszej opieki. Możliwe są dwie drogi postępowania, a mianowicie powrót chorego na oddział łóżkowy lub przekazanie na salę pooperacyjną zwaną także salą wybudzeń.

  3. Okres pooperacyjny

  3.1 Sala pooperacyjna (wybudzeń)

  Sala wybudzeń (sala pooperacyjna) jest to miejsce, w którym pacjent znajduje się pod wzmożoną opieką pielęgniarską i lekarską w pierwszych chwilach po zakończonej operacji. Oznacza to, że przez cały czas pobytu pacjenta na tej sali kontrolowane są podstawowe czynności życiowe, takie jak tętno, oddech czy ciśnienie tętnicze. Kontroli parametrów życiowych dokonuje się za pomocą specjalnych urządzeń pod stałą kontrolą pielęgniarki anestezjologicznej.

  Podczas pobytu na sali pooperacyjnej chory dostaje dawkę odpowiednio dla niego dobranych leków przeciwbólowych, aby przez cały okres pooperacyjny nie odczuwał przykrych dolegliwości bólowych. Pobyt na sali pooperacyjnej wykorzystywany jest także do wzmożonej obserwacji rany pooperacyjnej, a także w przypadku założenia w trakcie operacji drenu, kontroli jego drożności i ewentualnej wydobywającej się wydzieliny. Podobnie w przypadku założenia cewnika do pęcherza moczowego obserwuje się jego drożność i ilość wydzielanego moczu. Długość pobytu na sali pooperacyjnej uzależniona jest od decyzji lekarza anestezjologa. W momencie, gdy zespół opiekujący się chorym uzna, że może on opuścić już salę ścisłego nadzoru pooperacyjnego, jest on przekazywany pielęgniarkom z oddziału celem dalszej opieki.

  3.2 Oddział łóżkowy

  Pacjent z sali pooperacyjnej jest przewożony na oddział. W pokoju chorego, bezpośrednio po powrocie, pielęgniarki oceniają ogólny stan pacjenta, dokonują pomiarów podstawowych funkcji życiowych, takich jak: tętno, ciśnienie tętnicze krwi, utlenowanie krwi, temperatura ciała. Pielęgniarki przejmujące opiekę nad pacjentem oceniają także ranę pooperacyjną, ewentualną wydzielinę z drenu, jej rodzaj oraz ilość ewentualnego zebranego moczu z cewnika założonego do pęcherza moczowego. Na oddziale kontynuowane jest nawadnianie, czyli podawanie dożylne odpowiednich płynów, a także w niektórych przypadkach już doustne pojenie.

  Jednym z ważniejszych aspektów opieki pooperacyjnej na oddziale szpitalnym jest podawanie w określonych odstępach czasu dawek leków przeciwbólowych zleconych przez lekarzy tak, aby wyeliminować całkowicie odczuwanie bólu. Dzięki temu Pacjent czuje się lepiej i szybciej wraca do pełni zdrowia, a także szybciej goi się rana pooperacyjna. W większości przypadków na oddziale już w tym samym dniu (w zależności od rodzaju zabiegu i rodzaju znieczulenia), a po niektórych operacjach w dniu następnym, Pacjent może sam wstać z łóżka i odbyć samodzielnie pierwszy, krótki spacer. Należy pamiętać, że to pierwsze wstanie z łóżka po operacji zawsze musi odbywać się w asyście pielęgniarki lub opiekuna medycznego.

  Oddział to także miejsce, w którym (w czasie zależnym od rodzaju zabiegu i znieczulenia) chory dostaje swój pierwszy posiłek po operacji oraz spędza od kilku godzin do kilkunastu nawet dni. Jest to uwarunkowane wieloma czynnikami i dobierane dla każdego bardzo indywidualnie.

  4. Wypis

  W dniu wypisu z oddziału szpitalnego chory otrzymuje kartę informacyjną leczenia szpitalnego, w której zamieszczone są najważniejsze informacje dotyczące pobytu w szpitalu i wykonanych w tym czasie procedur medycznych. W karcie informacyjnej zawarte są także podstawowe informacje dotyczące sposobu postępowania pooperacyjnego: poruszania się, diety oraz terminu kontroli lekarskiej czy terminu zgłoszenia się na zdjęcie szwów. Po zaznajomieniu się z zalecanym terminem kontroli chory sam ustala dzień i godzinę wizyty w recepcji szpitala. Odbiór zwolnienia lekarskiego ustala się indywidualnie z dyżurką pielęgniarek.

  Wszystkie informacje zawarte w karcie informacyjnej są bardzo ważne i istotne dla dalszego procesu leczenia, dlatego bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią tego dokumentu przed wyjściem ze szpitala i w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do informacji tam zawartych, o skonsultowanie się jeszcze raz z personelem medycznym naszego szpitala.

  Mimo stałego postępu zachodzącego w medycynie chorzy i personel medyczny muszą zdawać sobie sprawę z tego, iż żadna procedura medyczna, żaden zabieg operacyjny, żaden lek nie dają 100% gwarancji na wyzdrowienie i pomyślny przebieg procesu diagnostyki i leczenia. Zastosowanie każdego leku, wykonanie każdego badania czy operacji wiąże się z możliwością wystąpienia powikłań. Nawet w krajach posiadających najlepiej rozwiniętą medycynę, narzucających postęp medyczny i przeznaczających na diagnozowanie i leczenie wielokrotnie więcej środków niż ma to miejsce w Polsce, istnieje świadomość jej ograniczeń. Działająca przy prezydencie USA komisja badająca problemy etyczne w medycynie stwierdziła, że „medycyna to dziedzina pełna niepewności. Pomimo całej obecnej wiedzy nie da się z zupełną pewnością przewidzieć wyniku nawet najbardziej typowych schorzeń i metod leczenia. Niepewny jest nie tylko ostateczny wynik interwencji, lecz to samo można powiedzieć o licznych etapach pośrednich – rozpoznaniu, ustalaniu etiologii bądź leczeniu, które też nie jest pewne.” (1)

  Kliniczne metody diagnozowania są wciąż dalekie od ideału, przebieg choroby często urąga przewidywaniom, a skuteczność tej samej metody leczenia bywa rozmaita u różnych pacjentów. Błąd stanowi więc nieodłączny składnik praktyki lekarskiej. Jak twierdzi Fargason, „medycyna jest pełna niepewności; brak precyzji i zmienność decyzji związanych z leczeniem to nieodłączne problemy medycyny.” (2)

  1. Lidz CW. & Meisel A.: Informed Consent and the Structure of Medical Care (President's Commision for the Study of Ethical Problems in Medicine Making Health Care Decisions. s. 317, 374. Cytując innych autorów: Choi i wsp. Reducing Variability in Treatment Decision-Making: Effeciveness of Educating Clinicians Abaut Uncertainty Med. Educ. 1998, s. 32, 105.

  2. The Importance of Preparing Medical Students to Manage Different Types of Uncertainty. Acad. Med., 1997, 72(8):688-92. 1982, Fargason CA. Jr, Evans HH., Ashworth CS., Capper SA.

  W górę
 • Powinieneś wiedzieć!

  Chory, który przygotowuje się do zabiegu operacyjnego, powinien mieć świadomość, że czystość skóry, pępka, stan uzębienia czy obecność innych, potencjalnych tak zwanych ognisk zakażenia, ma duże znaczenie i przekłada się na możliwość wystąpienia infekcji po zabiegu operacyjnym. Dlatego też chory zawsze przed zabiegiem operacyjnym powinien się wykąpać. Wszelkie niepokojące objawy infekcji, np. kaszel, katar, temperatura czy nawet złe samopoczucie powinny być zgłoszone przed zabiegiem lekarzowi. Należy pamiętać o poinformowaniu lekarza o zmianach w stanie zdrowia, jakie zaszły od ostatniej rozmowy z lekarzem przed przyjęciem do szpitala.

  UWAGA! Przygotowanie do dużych zabiegów ginekologicznych polega również na przygotowaniu przewodu pokarmowego poprzez zastosowanie czopka glicerynowego lub wlewki doodbytniczej w przeddzień zabiegu w celu wypróżnienia. Leki te dostępne są w aptekach bez recepty.

  Po zabiegu operacyjnym również trzeba dbać o higienę ciała, np. wskazana jest codzienna kąpiel pod prysznicem. Po wyjściu ze szpitala należy pamiętać, iż ranę i okolicę tej rany utrzymujemy w czystości, dotykając ją zawsze umytymi i czystymi dłońmi. W przypadku wątpliwości, jak właściwe pielęgnować ranę, proponujemy kontakt z pielęgniarką w gabinecie zabiegowym naszej przychodni.

  W większości przypadków dla zmniejszenia ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych pacjentki powinny odstawić, na okres 6 tygodni przed zabiegiem operacyjnym (w porozumieniu ze swoim lekarzem ginekologiem), stosowaną antykoncepcję hormonalną lub hormonalną terapię zastępczą.

  Współczesne leczenie oparte jest na stosowaniu bardzo dużej ilości różnorodnych substancji farmaceutycznych. Ta sama substancja często występuje w wielu różnych dawkach, postaciach i pod różnymi nazwami handlowymi. Poszczególne leki oddziaływają na siebie i interakcje te czasami mogą być niebezpieczne dla chorego. Z tego powodu lekarze naszego szpitala muszą znać dokładnie wszystkie rodzaje stosowanych przez Państwa leków i dawki oraz nazwy międzynarodowe. Tylko dysponując lekiem w oryginalnym opakowaniu, jesteśmy w stanie dokładnie ustalić, jaką substancją chemiczną i w jakiej dawce leczony jest chory. Właśnie dlatego uprzejmie prosimy chorych, zgłaszających się na zabieg operacyjny w naszym szpitalu, o zabieranie ze sobą wszystkich stosowanych lekarstw w oryginalnych opakowaniach. Bardzo prosimy też o zabieranie ze sobą wszystkich kart wypisowych, dotyczących poprzednich hospitalizacji, wyników badań dodatkowych, zdjęć RTG, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, analiz medycznych, konsultacji.

  Do szpitala zabrać należy także te wyniki, które pokazywaliście Państwo już wcześniej w trakcie badań przedoperacyjnych. W czasie procesu leczenia często zachodzi konieczność wnikliwego porównania starych wyników z aktualnymi badaniami, dlatego tak ważne jest, aby były one dostępne dla lekarza prowadzącego Państwa w szpitalu.

  Z góry dziękujemy za zastosowanie się do naszej prośby i jednocześnie informujemy, że brak dokładnej informacji o stosowanych lekach bądź wynikach badań może uniemożliwić przeprowadzenie właściwego leczenia, w tym wykonanie planowego zabiegu operacyjnego.

  W górę
 • Prawa pacjenta

  Szanowny Pacjencie! 

  W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem, pielęgniarką lub inną osobą z personelu. Jesteśmy tu po to, aby Ci pomóc. To Twój organizm i masz prawo wiedzieć, co się z nim dzieje. Twoje zdrowie jest nazbyt ważne, aby obawiać się kłopotliwych pytań i odpowiedzi. Nie bój się pytać o swoje bezpieczeństwo. Jeśli masz wątpliwości co do otrzymywanych leków, poproś o wyjaśnienie. Powiedz swojej pielęgniarce lub lekarzowi, jeżeli coś wydaje Ci się niewłaściwe. Pamiętaj, że personel medyczny powinien myć ręce przed kontaktem z pacjentem. Masz prawo do przypomnienia o tym. Upewnij się, że personel przed każdym podaniem medykamentu lub innym zabiegiem medycznym sprawdzi Twoje dane osobowe. Bądź pewny tego, że chcesz poddać się leczeniu, które zaproponował Ci Twój doktor. Zapytaj swojego lekarza o jego doświadczenie w leczeniu schorzeń podobnych do Twojego. Poznaj swoje prawa jako Pacjent.

  W górę
 • Numery telefonów - informacje

  Ważne numery telefonów w Szpitalu Specjalistycznym Matopat:

  Dyżurka pielęgniarek: 56 659 48 65

  Pracownik ochrony: 56 659 48 20

  Ważne numery telefonów w Przychodni Specjalistycznej Matopat:

  Rejestracja: 56 659 48 00

  Poradnia Stomatologiczna: 56 659 49 02
  Kierownik Biura Obsługi Pacjenta: 56 659 49 28

  Laboratorium Vitalabo: 56 659 49 51

  Inne ważne numery telefonów:

  Zastępca Dyrektora Szpitala: 56 659 48 14

  W górę
 • Zakaz palenia - informacje

  W budynkach szpitala i przychodni oraz na terenie je otaczającym obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych.

  W górę
 • Zakażenia szpitalne - informacje

  Każde postępowanie medyczne związane z przerwaniem ciągłości tkanek wiąże się z ryzykiem wystąpienia zakażenia. W naszym szpitalu stosujemy cały szereg metod mających za zadanie zminimalizować to ryzyko. Szpital Specjalistyczny Matopat, działając w oparciu o rekomendacje amerykańskiego Centrum Kontroli Chorób, prowadzi stały kompleksowy program nadzorujący bezpieczeństwo epidemiologiczne leczonego pacjenta.

  Personel zajmujący się leczeniem i pielęgnacją pacjenta jest informowany i szkolony w zakresie procedur i standardów postępowania w zapobieganiu infekcji. Jedną z metod zapobiegania zakażeniom miejsca operowanego jest profilaktyka antybiotykowa, zgodna z najnowszymi rekomendacjami, która jest stosowana w naszej placówce.

  Pacjent zgodnie z przyjętą procedurą w uzasadnionych klinicznie przypadkach otrzymuje, krótko przed zabiegiem operacyjnym, profilaktycznie jedną dawkę antybiotyku. Trzeba jednak pamiętać, że o podatności pacjenta na zakażenie w dużej mierze decydują również inne czynniki ryzyka, takie jak: stan ogólny, dodatkowe schorzenia pacjenta, jego wiek czy stan higieniczny z chwilą przyjęcia do Szpitala.

  Pacjent, który przygotowuje się do zabiegu operacyjnego, powinien mieć świadomość, że czystość skóry, pępka czy stan uzębienia ma duże znaczenie i przekłada się na możliwość wystąpienia infekcji po zabiegu operacyjnym. Po pobycie w szpitalu związanym z leczeniem operacyjnym istotne jest zwrócenie uwagi na objawy mogące wskazywać na wystąpienie zakażenia. Jest to ważne, bowiem szybkie rozpoznanie infekcji i wdrożenie właściwego leczenia pozwala na uzyskanie całkowitego wyleczenia.

  Do objawów zakażenia zaliczamy: gorączkę, ból, zaczerwienienie, wzmożone uczucie ciepła czy wydzielina z rany, które mogą pojawić się po 4-5 dniach po zabiegu operacyjnym. Czasami objawy te wystąpić mogą z opóźnieniem, to znaczy nawet po kilku tygodniach.

  W przypadku wystąpienia w/w objawów chory powinien skontaktować się z naszym szpitalem w celu wdrożenia odpowiedniego postępowania diagnostyczno-leczniczego.

  W górę
 • TV - informacje

  Informujemy Państwa, że we wszystkich pokojach chorych zainstalowane są telewizory. Całkowicie bezpłatny odbiór programów telewizyjnych zapewne umili czas pobytu w szpitalu.

  W górę
 • Telefony komórkowe - informacje

  W związku z zagęszczeniem aparatury medycznej, jak i dla zwiększenia komfortu przebywających w szpitalu i przychodni osób, prosimy wszystkich przebywających na terenie naszej placówki medycznej o zredukowanie do minimum używania telefonów komórkowych. Najlepszym rozwiązaniem jest ich całkowite wyłączenie na czas pobytu w ambulatorium czy szpitalu, a przynajmniej takie ustawienia telefonu, by sygnały były całkowicie wyciszone.

  W górę
 • Posiłki na oddziale - informacje

  Pacjenci przebywający w Szpitalu Specjalistycznym Matopat mają zapewnione trzy podstawowe posiłki, tzn.

  1. Śniadanie o godzinie 8.30.
  2. Obiad o godzinie 13.00.
  3. Kolację o godzinie 18.00.

  Oczywiście nie wszyscy Pacjenci dostają jednakowe posiłki. Dietetyczka zatrudniona w naszym szpitalu nadzoruje to, aby w zależności od wykonanego u nas zabiegu operacyjnego Pacjent otrzymał posiłek z odpowiedniej dla siebie grupy (diety).

  Należy pamiętać, że personel medyczny naszego szpitala każdorazowo decyduje o tym, czy Pacjent po operacji może otrzymać posiłek o danej godzinie. Po operacji nie można jeść bez ustalenia tego z personelem.

  W górę
 • Posługa religijna - informacje

  Podczas pobytu w naszym szpitalu Pacjent po zgłoszeniu potrzeby może w sposób nieskrępowany korzystać z posług religijnych.

  W górę
 • Odwiedzający - informacje

  W naszym szpitalu zapewniamy nieograniczony czas odwiedzin. Jedynym dysponentem tego czasu jest przebywający chory i on decyduje o czasie i liczbie osób odwiedzających. Prosimy jednak pamiętać, że najważniejsze jest zapewnienie komfortu, spokoju i dobrego przebiegu okresu pooperacyjnego, a także niezakłóconego odpoczynku nocnego naszym chorym. W związku z powyższym prosimy o dostosowanie czasu odwiedzin i liczby odwiedzających do stanu zdrowia i życzenia chorego. Zalecamy, aby w tym samym czasie jednego chorego odwiedzały nie więcej niż trzy osoby.

  Liczymy na zdrowy rozsądek rodziców małych dzieci i chociaż nie zabraniamy małym dzieciom odwiedzać swoich bliskich, to przypominamy, że dzieci powinny mieć jak najrzadszy kontakt z potencjalnym źródłem zakażenia, jakim jest szpital, i dlatego dla ich dobra lepiej jest ograniczyć do minimum odwiedziny dzieci u osób przebywających po zabiegu operacyjnym w szpitalu.

  Informujemy Państwa, że podczas pobytu Pacjenta na sali operacyjnej można odpocząć i zrelaksować się w strefie barowej, mieszczącej się na najniższym poziomie budynku przychodni.

  W górę
 • Ochrona - informacje

  W celu zwiększenia bezpieczeństwa naszych Pacjentów i osób im towarzyszących na terenie naszej placówki przez cała dobę obecni są pracownicy firmy ochroniarskiej. Są oni zobowiązani do ciągłej osobistej kontroli terenu, jak i do monitorowania za pomocą systemu kamer przemysłowych tego, co dzieje się na terenie naszego obiektu zarówno w budynkach, jak i na terenie posesji.

  W górę
 • Niepełnosprawni - informacje

  Budynek Szpitala Specjalistycznego Matopat jest w pełni przystosowany do przyjmowania pacjentów niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich czy w jakiś inny sposób mający problemy z poruszaniem się po schodach.

  Od momentu wejścia na posesję szpitala nie napotkają Państwo wysokich krawężników czy innych przeszkód architektonicznych. Zarówno w budynku szpitala, jak i przychodni przy schodach wejściowych posiadamy platformy do transportu osób. W budynkach natomiast znajdują się obszerne windy, mogące przewieźć osobę na wózku.

  Pamiętajcie Państwo, że personel szpitala Matopat zawsze służy pomocą w poruszaniu się po naszych budynkach.

  W górę
 • Wizyty pacjentów małoletnich w Przychodni Specjalistycznej Matopat

  W trosce o dobro pacjenta małoletniego i poszanowanie jego praw (w tym wypadku wyrażenie zgody na badanie lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych) przyjęliśmy następujące zasady:

  1. Wymagamy, by pacjent małoletni zgłaszał się na pierwszą wizytę lekarską i/lub badanie w naszej placówce wraz z przedstawicielem ustawowym (tj. rodzic lub opiekun ustanowiony przez sąd). W czasie pierwszej wizyty przedstawiciel ustawowy podpisuje stosowne oświadczenie-upoważnienie do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta i udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych przez inne osoby oraz podaje swoje dane.


  2. Jeśli podczas kolejnych wizyt pacjent małoletni znajduje się pod opieką innej osoby, tj. nie będącej przedstawicielem ustawowym pacjenta (np. babcia, dziadek, inni członkowie rodziny) wymagamy pisemnej zgody od przedstawiciela ustawowego na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych pacjentowi małoletniemu przez lekarza.

  3. Zgoda /oświadczenie złożona przez przedstawiciela ustawowego musi zawierać:
  * rodzaj świadczeń medycznych np. wizyta u lekarza okulisty,
  * datę kiedy ma być wykonane świadczenie bez opiekuna ustawowego,
  * dane ustawowego przedstawiciela i czytelny podpis

  4. Jednak za każdym razem ostateczną decyzję o udzieleniu/nieudzieleniu świadczenia zdrowotnego pod nieobecność przedstawiciela ustawowego podejmuje lekarz, ponieważ wiąże się to z Jego odpowiedzialnością zawodową i zakresem udzielanych świadczeń.

  Podstawa prawna :

  - ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

  - ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,

  - ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

  W górę
 • Informacja na temat przetwarzania danych osobowych pacjentów.

  • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., jako podmiot leczniczy prowadzący działalność leczniczą poprzez zakłady lecznicze: Szpital Specjalistyczny MATOPAT Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Toruniu, ul. Storczykowa 8/10 oraz Przychodnia Specjalistyczna MATOPAT w Toruniu, ul. Storczykowa 8/10, podaje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: 

  pacjentów, którym udziela świadczeń zdrowotnych,

  pacjentów, którzy oczekują na udzielenie świadczeń zdrowotnych,

  rodziców i opiekunów ww. pacjentów.

  • Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.
  • Administratorem danych osobowych są Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.
  • Przetwarzane dane obejmują również dane dotyczące zdrowia pacjenta.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

   art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – tj. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowym w określonym celu;

   art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, a w przypadku danych dotyczących zdrowia pacjenta dodatkowo przetwarzanie jest niezbędne do celów zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia, profilaktyki zdrowotnej, medycyny pracy, oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej.

  • Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielania pacjentom świadczeń zdrowotnych, zarządzania tymi świadczeniami oraz wykonywania wszelkich obowiązków i praw wynikających z udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej.
  • Odbiorcami danych osobowych są pracownicy i inne osoby zatrudnione przez administratora (w szczególności osoby wykonujące zawód medyczny) oraz zaufane podmioty współpracujące z administratorem (w szczególności podmioty lecznicze) – wyłącznie w zakresie potrzebnym do realizacji ww. celów przetwarzania; dane osobowe mogą być udostępniane także organom władzy publicznej i innym podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, na ich żądanie.
  • Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  • Dane osobowe są przechowywane do zakończenia udzielania pacjentowi świadczeń zdrowotnych, a także po zakończeniu udzielania pacjentowi świadczeń zdrowotnych, aż do wygaśnięcia obowiązków i praw administratora wynikających z udzielania pacjentowi świadczeń zdrowotnych, w szczególności w zakresie przechowywania dokumentacji medycznej.
  • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadkach określonych w RODO także ich sprostowania, przenoszenia usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do przewidzianego prawem organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
  • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie jednak miało wpływu na przetwarzanie danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, a w przypadku danych dotyczących zdrowia pacjenta dodatkowo w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do celów zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia, profilaktyki zdrowotnej, medycyny pracy, oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej.
  • Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i jest dobrowolne; konsekwencją niepodania danych może być jednak uniemożliwienie lub utrudnienie udzielenia pacjentowi świadczeń zdrowotnych.
  • W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
  • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z inspektorem danych osobowych; adres: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń; adres e-mail: ido@tzmo.com.pl. 
  W górę

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w przedstawiamy dokument, w którym zgodnie z wymogami rozporządzenia, informujemy naszych pacjentów o przetwarzaniu danych osobowych w naszej placówce. Dokument został umieszczony w sekcji "Pliki do pobrania" w kategorii "Ogólne".

Marki

 • Matopat 24
 • Bella
 • Happy
 • Eva natura
 • Seni 24

Portal pacjenta

 • Samodzielny wybór daty i godziny wizyty
 • Natychmiastowe potwierdzenie terminu wizyty
 • Wygodne umawianie i odwoływanie wizyt
Portal Pacjenta