REJESTRACJA NA PORTALU PACJENTA

Portal pacjenta

REJESTRACJA BEZ KONTA NA PORTALU PACJENTA

Umów wizytę Odwołaj wizytę

Zastosowanie morcelatora w histeroskopii

Zastosowanie hysteroskopii w ginekologii ma już ponad stuczterdziestoletnią historię (Pantaleoni 1869 r ).


Dzięki postępowi technicznemu wprowadzane zostały coraz wydajniejsze źródła światła, zmniejszające się średnice optyk oraz tory wizyjne dające powiększony, wyraźny obraz, który łatwo zarchiwizować. Lepszy sprzęt wraz z zastosowaniem mediów rozszerzających i płuczących jamę macicy ułatwił nie tylko diagnostykę, ale również umożliwił wykonywanie wielu zabiegów wewnątrzmacicznych, takich jak resekcja endometrium, resekcja polipów endometrialnych, mięśniaków, likwidacja zrostów wewnątrzmacicznych, przegród i innych patologii. Na rozwój technik histeroskopowych ma wpływ także tendencja do ograniczania inwazyjności zabiegów operacyjnych.


Do tej pory najczęstszymi dodatkowymi narzędziami stosowanymi w histeroskopii były kleszczyki biopsyjne, nożyczki, elektrody o różnym kształcie do elektrochirurgii oraz sprzęt do laseroterapii.
W zabiegach endoskopowych w innych dziedzinach medycyny (laryngologia, ortopedia) w ostatnich latach coraz częstsze zastosowanie znajdują morcelatory. W tych specjalnościach przyjęła się nazwa pochodząca z języka angielskiego- shavery.  Zastosowanie morcelatora ułatwia i przyspiesza zabieg resekcji tkanek.  Natychmiastowe wypłukiwanie i usuwanie z miejsca operowanego daje dobry wgląd w pole operacyjne, gdyż eliminuje konieczność długotrwałego płukania lub usuwania odciętych tkanek z operowanej jamy ciała lub przestrzeni stawowej dodatkowymi narzędziami celem poprawy widoczności.


Morcelator zaprojektowany do zastosowania w histeroskopii został skonstruowany i opisany przez Bigattiego we współpracy z firmą Storz.


Narzędzie składa się z teleskopu z optyką o kącie 6 stopni oraz płaszcza o średnicy 8 mm z dodatkowym kanałem roboczym dla morcelatora. Płaszcz posiada kanał doprowadzający medium płynne do jamy macicy (roztwór NaCl, podawany za pomocą pompy) oraz kanał odpływowy.  Morcelator składa się z dwóch cienkich rurek-  zewnętrznej, o tępym zakończeniu z otworem bocznym w pobliżu zakończenia. Otwór jest miejscem, w którym resekowana tkanka jest odcinana i aspirowana z pola operacyjnego. Wewnętrzna rurka obraca się i stanowi ostrze tnące. Zestaw połączony jest z silnikiem i pompą ssącą, sterowanie pedałem jednocześnie pozwala na uruchomienie odsysania tkanek przez otwór w zewnętrznej rurce i powoduje obracanie się wewnętrznej rurki odcinającej usuwaną tkankę. Materiał odessany przez morcelator w trakcie resekcji jest zatrzymany w całości na sitku- filtrze.


Korzyści z zastosowania narzędzia podawane w piśmiennictwie to :
- konieczność rozszerzenia szyjki macicy jedynie w umiarkowanym stopniu, mniejszym niż do wprowadzenia resektoskopu
- możliwość używania fizjologicznego roztworu NaCl do rozszerzania jamy macicy, co redukuje ryzyko powikłań okołooperacyjnych
- minimalne krwawienie śródoperacyjne
- dobra wizualizacja pola operacyjnego dzięki natychmiastowemu usuwaniu resekowanych tkanek


Pierwsze w Polsce trzy zabiegi histeroskopowe z użyciem zintegrowanego morcelatora  Bigattiego (Integrated Bigatti Shaver) wykonane zostały w Szpitalu Specjalistycznym MATOPAT.  Podczas, tych zabiegów resekowano polipy endometrialne(wewnątrzmaciczne). Zabiegi wykonano na sali operacyjnej w znieczuleniu ogólnym. Czas każdego z zabiegów nie przekraczał dziesięciu minut.
Narzędzie może być używane także do resekcji mięśniaków podśluzówkowych.


Opisany morcelator jest przydatnym narzędziem przy resekcji zmian wewnątrzmacicznych, cechuje się prostotą i bezpieczeństwem użycia. Wprowadzenie płaszcza narzędzia do jamy macicy dzięki dodatkowemu obturatorowi jest łatwe i wymaga niewielkiego rozszerzenia kanału szyjki. Usuwanie nawet licznych zmian z jamy macicy nie wydłuża czasu zabiegu. Zresekowany materiał zebrany jest w całości i w sposób wygodny do przekazania do badania histopatologicznego. Uzyskanie całości materiału do badania histopatologicznego jest istotne, gdyż w 1,9%- 3,5% resekowanych polipów endometrialnych stwierdza się występowanie zmian złośliwych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w przedstawiamy dokument, w którym zgodnie z wymogami rozporządzenia, informujemy naszych pacjentów o przetwarzaniu danych osobowych w naszej placówce. Dokument został umieszczony w sekcji "Pliki do pobrania" w kategorii "Ogólne".

Marki

  • Matopat 24
  • Bella
  • Happy
  • Eva natura
  • Seni 24

Portal pacjenta

  • Samodzielny wybór daty i godziny wizyty
  • Natychmiastowe potwierdzenie terminu wizyty
  • Wygodne umawianie i odwoływanie wizyt
Portal Pacjenta