REJESTRACJA NA PORTALU PACJENTA

Portal pacjenta

REJESTRACJA BEZ KONTA NA PORTALU PACJENTA

Umów wizytę Odwołaj wizytę

AKREDYTACJA CENTRUM MONITOROWANIA JAKOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA

Podobne strony

Miło nam poinformować wszystkich naszych Pacjentów, iż w lutym 2013 Szpital Specjalistyczny Matopat poddał się ocenie spełnienia standardów akredytacyjnych. W naszym kraju akredytacją szpitali zajmuje się Centrum Monitorowania Jakości, które jest jednostką Ministerstwa Zdrowia. 

Cytując za stroną Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia www.cmj.org.pl  „Wśród zewnętrznych metod zapewnienia wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych akredytacja jest najszerzej sprawdzoną na świecie i najskuteczniejszą. Jej rola we współczesnych systemach zdrowotnych polega głównie na wyszukiwaniu zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów. W tych obszarach tworzone są mierzalne kryteria oceny placówek opieki zdrowotnej określonego typu zwane standardami akredytacyjnymi. Standardy te mają charakter dynamiczny, podlegają okresowej modyfikacji, zależnie od szybkości wywoływania pożądanych efektów.

Najcenniejszym elementem systemu akredytacji jest to, iż pojedyncza placówka, taka jak szpital, ma możliwość dokonania samooceny poprzez porównanie się z wzorcami dobrego postępowania jakimi są, przyjęte explicite, standardy akredytacyjne.” 

Ocena naszego szpitala wypadła pomyślnie i tym samym dołączyliśmy do elitarnego grona szpitali, których kompetencje do świadczenia opieki o wysokiej jakości zostały potwierdzone w sposób obiektywny wydaniem nam certyfikatu akredytacyjnego przez ministra zdrowia w dniu 26.03.2013. Niezależni audytorzy Centrum bardzo wysoko ocenili nasz szpital przyznając nam 91 % zgodności spełnanianych standardów.  Wynik ten stawia nas na drugim miejscu wśród 117 akredytowanych szpitali w Polsce.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w przedstawiamy dokument, w którym zgodnie z wymogami rozporządzenia, informujemy naszych pacjentów o przetwarzaniu danych osobowych w naszej placówce. Dokument został umieszczony w sekcji "Pliki do pobrania" w kategorii "Ogólne".

Marki

  • Matopat 24
  • Bella
  • Happy
  • Eva natura
  • Seni 24

Portal pacjenta

  • Samodzielny wybór daty i godziny wizyty
  • Natychmiastowe potwierdzenie terminu wizyty
  • Wygodne umawianie i odwoływanie wizyt
Portal Pacjenta