REJESTRACJA NA PORTALU PACJENTA

Portal pacjenta

REJESTRACJA BEZ KONTA NA PORTALU PACJENTA

Umów wizytę Odwołaj wizytę

Szpital Neurochirurgia

Mikrodiscektomia lędźwiowa
Minimalnie inwazyjna procedura chirurgii kręgosłupa, której celem jest odbarczenie ucisku na korzeń nerwowy, aby złagodzić ból.

Operacja polegająca na usunięciu małego fragmentu kości lub krążka międzykręgowego kręgosłupa w celu zmniejszenia ucisku na korzenie nerwowe umiejscowione w kanale kręgowym z zachowaniem jego stabilności.

Przebieg operacji:
Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym, Pacjent ułożony jest na brzuchu. Cięcie skórne wykonane jest nad przestrzenią międzytrzonową objętą chorobą, która zostaje zidentyfikowana śródoperacyjnie za pomocą badania RTG. />W przypadku microdiscektomii, minimalnie inwazyjnej procedury chirurgii kręgosłupa,  stosowane cięcie skórne jest znacznie mniejsze (około 2 cm) w porównaniu do klasycznej laminektomii, co ma olbrzymie znaczenie dla ostatecznego efektu kosmetycznego.
Podczas wykonywania tego zabiegu w znaczący sposób zostaje zminimalizowany zakres ingerencji w gorset mięśniowy oraz układ kostno-stawowy kręgosłupa, co istotnie skraca czas pooperacyjnej rekonwalescencji w porównaniu z metodą klasyczną.
Całkowity czas, w jakim wykonuje się omawianą procedurę, wynosi około 45-60 minut. Po zabiegu pacjent wstaje zazwyczaj w przeciągu kilku pierwszych godzin po jej wykonaniu. W pierwszej dobie po operacji otrzymuje instruktaż od fizjoterapeuty i z zaleceniami lekarskimi opuszcza szpital. 
Omawiana metoda różni się więc w znamienny sposób od klasycznej laminektomii.

Wskazania do zastosowania microdiscektomii:

 • Lędźwiowy zespół korzeniowy, prowadzący do upośledzenia codziennej aktywności,

 • Osłabienie funkcji motorycznej mięśni stopy bądź podudzia,

 • Zaburzenia czucia w kończynach dolnych, wywołane zespołem korzeniowym na tle wypukliny krążka międzykręgowego,

 • Upośledzenie funkcji pęcherza moczowego, zaburzenia wypróżniania oraz dysfunkcja seksualna na tle wypukliny krążka międzykręgowego.

Główne zalety metody:

 • technika mało inwazyjna, według literatury branżowej podawana jako „złoty standard w leczeniu dyskopatii”,

 • zredukowane do minimum ryzyko wystąpienia dyskopatii nawrotowej,

 • szybki powrót do pracy,

 • mała ingerencja w gorset mięśniowy i układ kostno-stawowy kręgosłupa.

Możliwe powikłania, wynikające z zastosowania microdiscektomii:

 • uszkodzenie worka oponowego,

 • uszkodzenie korzenia nerwowego,

 • infekcja,

 • dyskopatia nawrotowa. (poniżej 10% chorych),

 • powstanie blizny łącznotkankowej w miejscu operacji z następczym zespołem bólowym.

Usunięcie przepukliny metodą endoskopową

Endoskopia to zabieg nowoczesny, innowacyjny, dający nieporównywalny komfort pooperacyjny dla Pacjenta w stosunku do tradycyjnej, stosowanej od lat w Polskich szpitalach: discektomii otwartej.

Do operacji endoskopowych kręgosłupa używamy systemów operacyjnych firmy Richard Wolf. To nowoczesne, zaawansowane technologicznie instrumenty i urządzenia endoskopowe, stosowane w nowoczesnej chirurgii kręgosłupa. Obecnie jest to najmniej inwazyjna metoda leczenia patologii w odcinku lędźwiowym i piersiowym kręgosłupa. Umożliwia m.in. leczenie prawie wszystkich przypadków przepuklin i stenoz kręgosłupa.


Główne zalety endoskopowych operacji kręgosłupa:

 • powrót do domu już po dobie od operacji,
 • krótka pooperacyjna rehabilitacja: 4-6 tygodni,
 • niewielkie nacięcia na skórze (0,5 – 1 cm), nienaruszanie mięśni i więzadeł przykręgosłupowych oraz kości, mała utrata krwi, małe blizny pooperacyjne,
 • małe ryzyko zakażeń – krótki pobyt na bloku operacyjnym i mała inwazja w tkanki pacjenta,
 • szerokie możliwości stosowania, zwłaszcza u osób, które z racji wieku lub przebytych chorób nie mogą mieć operacji otwartych (klasycznych).


Jakie są przewagi metody endoskopowej nad bardziej tradycjonalnymi, konwencjonalnymi metodami leczenia ?

Wizualizacja:

Struktury nerwowe, są to struktury skomplikowane anatomicznie i delikatne. W endoskopii oglądamy te struktury za pomocą kamery, wizualizacja jest bardziej dokładna i precyzyjna. A przede wszystkim bardziej „trójwymiarowa” w porównaniu z optyką tradycyjną. 

W endoskopii mamy widzenie co prawda 2d, ale ta kamera jest kątowa, dzięki czemu możemy tą samą strukturę anatomiczną oglądać w różnych projekcjach. Mamy możliwość zbliżenia optyki endoskopu do operowanej struktury, możliwość podejrzenia jej pod różnymi kątami, to poprawia dokładność operacji i bezpieczeństwo Pacjenta. 

Środowisko wodne: 

Dzięki operacji w środowisku wodnym, Pacjent otrzymuje następujące korzyści:

- Przepływający roztwór soli, wypłukuje parametry stanu zapalnego, które często z mechanicznym uciskiem, tworzą reakcję bólową w zespole uciskowym.

- Przepływ płynu, schładza okolice operowaną i utrudnia uraz termiczny operowanych tkanek. Znikomy uraz tkanek, to znikomy ból pooperacyjny i krótszy czas rehabilitacji po zabiegu.

- Środowisko wodne zabiegu to lepsza hemostaza (brak krwawienia). Co znacznie zmniejsza ryzyko blizn w kanale kręgowym – powikłań. 

 

Video:
https://www.youtube.com/watch?v=aWIi17IX_Zc&t=18s&ab_channel=RichardWolfGmbH

Termolezja RF

Termolezja RF (ang. radiofrequency ablation) polega na przerwaniu dróg nerwów czuciowych zaopatrujących bolesny staw. 

Do zabiegu wykorzystuje się generator RF, który wytwarza prąd o częstotliwości 300-500kHz. Prąd rozgrzewa tkanki do temperatury od 70 do 90 stopni Celsjusza. Temperatura niszczy tkankę nerwową z dokładnością do kilku milimetrów. 

Termolezja daje możliwość precyzyjnego niszczenia nerwów.

Metodę tę można stosować u Pacjentów z mechanicznymi bólami kręgosłupa na wszystkich odcinkach: szyjnym, piersiowym, lędźwiowym, które są spowodowane procesami zwyrodnieniowymi. 

Zabieg odbywa się w znieczuleniu miejscowym, w warunkach sali operacyjnej. Neurochirurg wprowadza igłę z elektrodą pod kontrolą USG lub RTG w okolice nerwu, który ma być poddany zabiegowi termolezji. 

Termolezja RF może być wykonana wielopunktowo podczas jednej sesji.

Skutkiem zabiegu jest znaczna redukcja bólu, Pacjent może np. rozpocząć właściwą rehabilitację, którą do tej pory uniemożliwiał ból.

Zaletą termolezji RF jest bezpieczeństwo, to metoda małoinwazyjna, ma niewielką liczbę efektów ubocznych. 

Działanie przeciwbólowe utrzymuje się do 9-18 miesięcy, po tym czasie uszkodzony nerw regeneruje się. Jednak zabieg ten można wykonywać wielokrotnie. 


DISCOGEL®
Jest to implant jądra miażdzystego w postaci elastycznej żelowej protezy, który nie przepuszcza promieni RTG. Wykonany jest na bazie etanolu i produktów celulozopochodnych. 

Metoda ta sprawdza się w leczeniu wczesnych, ale bolesnych przepuklin krążków międzytrzonowych w szyjnym, piersiowym i lędźwiowym odcinku kręgosłupa.

Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym.

Jak działa DISCOGEL®?

Dwa spektra działania:

- mechaniczne: dzięki właściwościom hydrofilowym DISCOGEL® powoduje migrację płynu do środka dysku,

- biochemiczne, blokuje receptory generujące ból, które zlokalizowane są w pierścieniu włóknistym.

Efekty:

U zdecydowanej większości pacjentów następuje natychmiastowa redukcja bólu.

DISCOGEL® stwarza warunki sprzyjające szybkiemu i trwałemu wygojeniu wypukliny oraz zapobiega zapadaniu się przestrzeni międzykręgowej w czasie.

Wskazania do zastosowania produktu DISCOGEL®:

• Przepukliny dysków w szyjnym, piersiowym i lędźwiowym odcinku kręgosłupa

• Przepukliny 1-4 stopnia wg klasyfikacji Pfirmanna

• Zachowany pierścień włóknisty (contained discs)

• Wysokość przestrzeni dyskowej zapadnięta nie bardziej niż 50%

• Uwypuklenie na bocznym MRI nie większe niż 1/3 w świetle kanału kręgowego

Zabiegi wertebroplastyki, stentoplastyki i kyfoplastyki

To zabiegi wykonywane w przypadku złamań kompresyjnych zarówno pourazowych jak i osteoporotycznych trzonów kręgosłupa. Polegają one na wstrzyknięciu przez igłę wprowadzoną do kręgu, cementu ortopedycznego, który uwalnia pacjenta od bólu i wzmacnia złamany kręgosłup.


Do przeprowadzenia zabiegów używam innowacyjnych zestawów operacyjnych: Spine Jack®, dzięki którym wykonuje się zabiegi małoinwazyjne. Dostęp operacyjny poprzez dwa małe nacięcia skóry (w teorii ok. 1,5 cm, ale w praktyce jest jeszcze mniejsze: poniżej 1 cm). Przywracam właściwy balans kręgosłupa poprzez "podniesienie" trzonu do wyjściowej wysokości.

Metoda ta znacznie zmniejsza ryzyko złamań sąsiadujących trzonów zmienionych osteoporotycznie oraz degeneracji dysków 

Pacjent od razu po operacji cieszy się poprawą jakości życia – życia bez bólu.

Przebieg operacji przedstawiono na video.


Krótki opis techniki operacyjnej: 

Zabieg, w którym wykorzystuje się Spine Jack® System, trwa od 30 do 45 minut. Polega on na przezskórnym wprowadzeniu do wnętrza złamanego kręgu rozprężalnych implantów, które odtwarzają wysokość złamanego trzonu kręgu. Następnie implanty wzmacnia się cementem kostnym, co zapewnia niezbędną solidność konstrukcji.

W metodzie tej wykorzystuje się dwa rodzaje cementu: sztuczny i bioprzebudowywalny. Jego wybór uzależniony jest od rodzaju kości oraz wieku pacjenta.

Pacjent wstaje już kilka godzin po zabiegu, a na drugi dzień otrzymuje wypis do domu


Video: https://www.youtube.com/watch?v=RB3VxJ4THSs&t=1s&ab_channel=souacz

Pośrednie odbarczenie kanału kręgowego i otworów międzykręgowych z wykorzystaniem implantów dostawowych D-trax

Zabieg polegający na przeskórnej stabilizacji międzystawowej odcinka szyjnego kręgosłupa.

Wskazania:
- zespoły korzeniowe w odcinku szyjnym kręgosłupa o charakterze rwy ramiennej lub rwy barkowej

Zalety zastosowania metody małoinwazyjnej:
- mało inwazyjny dostęp przez 2 małe nacięcia skóry o długości około 1,5 cm,

 • szybka mało inwazyjna i skuteczna metoda operacyjna,

 • natychmiastowa pooperacyjna redukcja bólu,

 • krótka rekonwalescencja pacjenta,

 • powrót do aktywnego funkcjonowania już 24 godziny po operacji,

 • minimalne ryzyko powikłań anatomicznych oraz infekcji,

 • brak konieczności usuwania części kostnych kręgosłupa oraz dysku międzykręgowego,

 • uniknięcie licznych powikłań spotykanych podczas operacji z dostępu przedniego.

  Video: https://www.youtube.com/watch?v=JJAdaSiHas&ab_channel=MariaKOPALKOMarketing 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w przedstawiamy dokument, w którym zgodnie z wymogami rozporządzenia, informujemy naszych pacjentów o przetwarzaniu danych osobowych w naszej placówce. Dokument został umieszczony w sekcji "Pliki do pobrania" w kategorii "Ogólne".

Marki

 • Matopat 24
 • Bella
 • Happy
 • Eva natura
 • Seni 24

Portal pacjenta

 • Samodzielny wybór daty i godziny wizyty
 • Natychmiastowe potwierdzenie terminu wizyty
 • Wygodne umawianie i odwoływanie wizyt
Portal Pacjenta