REJESTRACJA NA PORTALU PACJENTA

Portal pacjenta

REJESTRACJA BEZ KONTA NA PORTALU PACJENTA

Umów wizytę Odwołaj wizytę

Okulistyka - Komputerowe badanie pola widzenia - perymetria

Pole widzenia jest to zbiór punktów w przestrzeni widzianych jednocześnie podczas patrzenia w jeden punkt (fiksacji) przez dane oko - inaczej przestrzeń, jaką oko nieruchome ogarnia wzrokiem. Badanie pola widzenia - perymetria polega na wykreśleniu na schematach obszaru widzianego nieruchomym okiem.

Perymetria komputerowa pozwala na precyzyjne określenie i przeanalizowanie progu czułości siatkówki w stosunku do poziomu prawidłowego - skorygowanego dla wieku oraz wykazuje ewentualne ubytki (zarówno miejsca jak i ich wielkość) w polu widzenia. Metoda ta eliminuje też subiektywne błędy badanego i badającego, które w znacznym stopniu wpływały na wyniki badań metodami tradycyjnymi. Schemat pola widzenia przedstawiony jest w postaci wykresu cyfrowego, znaczkami lub skalą szarości postrzeganego pola widzenia.

Badanie pola widzenia wymaga współpracy i uwagi ze strony pacjenta, gdyż na podstawie jego odpowiedzi wykreśla się pole widzenia. Dlatego badania nie wykonuje się u małych dzieci, osób z ociężałością umysłową i osób starszych ze złą orientacją. W przypadku słabej ostrości wzroku także nie jest możliwe ustalenie pola widzenia.

Badany pacjent siedzi przed aparatem (perymetrem) z unieruchomioną głową: broda i czoło zostaje podparte. Oko, które nie jest badane musi być zamknięte lub przysłonięte. Badany musi fiksować wzrok w centralnej części perymetru - widoczny znaczek (warunek bezwzględny poprawnego wykonania badania). W innych miejscach półkolistej czaszy perymetru pojawiają się punkciki świetlne o różnej jasności, których zauważenie badany sygnalizuje.

Badanie pola widzenia ma duże znaczenie w diagnostyce uszkodzeń układu wzrokowego w przebiegu: 

1. jaskry,

2. chorób nerwu wzrokowego,

3. różnych chorób siatkówki,

oraz wielu chorób układu nerwowego.

Istnienie prawidłowego pola widzenia świadczy o zachowaniu czynności siatkówki odbierającej wrażenia wzrokowe na całym jej obszarze, o prawidłowym przewodzeniu wrażeń wzrokowych przez włókna nerwowe oraz o prawidłowej funkcji płatów potylicznych kory mózgu. Wykonanie badania nie niesie za sobą żadnych powikłań i może być powtarzane wielokrotnie.

Lekarze

 • Marzenna Brożek-Pestka

  Dr n. med., Lekarz specjalista okulista

  Kategorie zabiegów:

  Okulistyka - IOL Master 700 - biometr optyczny, Okulistyka - Komputerowe badanie pola widzenia - perymetria, Laseroterapia w okulistyce, Okulistyka - SOCT - Spektralna koherentna tomografia optyczna

  Godziny przyjęć:

  Wtorek: 08:20-14:30, Środa: 12:00-15:00, 08:20-15:00, Czwartek: 08:20-15:00, Piątek: 08:20-15:00
 • Anna Wybudowska

  Lekarz specjalista okulista

  Kategorie zabiegów:

  Okulistyka - IOL Master 700 - biometr optyczny, Okulistyka - Komputerowe badanie pola widzenia - perymetria, Laseroterapia w okulistyce, Okulistyka - SOCT - Spektralna koherentna tomografia optyczna

  Godziny przyjęć:

  Poniedziałek: 09:40-15:40, Wtorek: 12:40-18:40, Środa: 10:00-15:20, Czwartek: 12:40-18:40
 • Aleksandra Trzeciak

  Lekarz specjalista okulista

  Kategorie zabiegów:

  Okulistyka - IOL Master 700 - biometr optyczny, Okulistyka - Komputerowe badanie pola widzenia - perymetria, Okulistyka - SOCT - Spektralna koherentna tomografia optyczna

  Godziny przyjęć:

  Poniedziałek: 09:00-12:40, Wtorek: 12:00-19:00
  • Okulistyka zachowawcza: diagnostyka i leczenie pacjentów z problemami okulistycznymi
  • Badania SOCT, USG, kwalifikujące do operacji zaćmy z pomiarem soczewki wewnątrzgałkowej
  • Okulistyka zabiegowa: laseroterapia siatkówki, iniekcje doszklistkowe anty-VEGF, drobne zabiegi ambulatoryjne- powiekowe

  Doświadczenie zawodowe i umiejętności zdobyte w trakcie specjalizacji z okulistyki w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu oraz w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy, w trakcie licznych staży, zarówno krajowych ( w tym w Klinice Okulistyki  w Instytucie Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka) oraz zagranicznych (Oddział Okulistyczny Charité, Berlin).
  Wykształcenie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Lekarski, Georg August Universität Göttingen

 • Andrzej Mierzejewski

  Dr n. med., Lekarz specjalista okulista

  Kategorie zabiegów:

  Okulistyka - IOL Master 700 - biometr optyczny, Okulistyka - Komputerowe badanie pola widzenia - perymetria, Laseroterapia w okulistyce, Okulistyka - SOCT - Spektralna koherentna tomografia optyczna

  Godziny przyjęć:

  08:00-12:00, Środa: 08:00-14:00, Czwartek: 12:00-18:00

  Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu. Po ukończeniu studiów pracował w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Bydgoszczy, gdzie uzyskał I i II stopień specjalizacji w zakresie okulistyki. W kolejnych latach pracował w Klinice Chorób Oczu Akademii Medycznej w Bydgoszczy w  charakterze asystenta, a po obronie pracy doktorskiej jako adiunkt. Był Ordynatorem Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu. W latach 2005-2017 pełnił obowiązki Koordynatora Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. 

  Głównymi polami zainteresowania Pana Doktora są chirurgia przedniego odcinka oka, a szczególnie chirurgia zaćmy oraz chirurgia refrakcyjna. Swoją widzę tych dziedzinach pogłębia poprzez coroczne uczestnictwo w kongresach Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej. Ukończył liczne kursy w tym zakresie organizowane przez ESCRS.   W roku 2017 uczestniczył w kursie „Forefront Refractive Surgery:  Presbyopia Correction & SMILE” organizowanym przez London Vision Clinic. Drugim polem działania Doktora są diagnostyka i leczenie zachowawcze schorzeń siatkówki. Jako jeden z pierwszych okulistów w Polsce upowszechniał wiedzę o angiografii fluoresceinowej siatkówki. Jest autorem i współautorem ponad 20 prac opublikowanych w czasopismach naukowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej oraz Amerykańskiej Akademii Okulistyki.

 • Aleksandra Ciżewska

  magister optyki i optometrii

  Kategorie zabiegów:

  Okulistyka - Komputerowe badanie pola widzenia - perymetria, Okulistyka - SOCT - Spektralna koherentna tomografia optyczna

  Godziny przyjęć:

  Dostępne w recepcji

  Wykształcenie: tytuł magistra optyki i optometrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Wydział Lekarski II 

  Doświadczenie zawodowe i umiejętności: zdobyte podczas wykonywania zawodu optometrysty w salonach optycznych oraz podczas stażu w Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu, przebyte liczne kursy w zakresie doboru korekcji okularowej, dopasowania soczewek miękkich sferycznych, torycznych, multifokalnych, dopasowania soczewek sztywnych.

  W ramach badania optometrystycznego: pełne badanie refrakcji celem doboru korekcji okularowej, sprawdzenie funkcjonowania układu wzrokowego, ocena widzenia obuocznego, widzenia stereoskopowego oraz barwnego, wykrycie tropii, sprawdzenie ustawienia oczu (forii), prawidłowości ruchów oczu, akomodacji.

 • Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w przedstawiamy dokument, w którym zgodnie z wymogami rozporządzenia, informujemy naszych pacjentów o przetwarzaniu danych osobowych w naszej placówce. Dokument został umieszczony w sekcji "Pliki do pobrania" w kategorii "Ogólne".

  Marki

  • Matopat 24
  • Bella
  • Happy
  • Eva natura
  • Seni 24

  Portal pacjenta

  • Samodzielny wybór daty i godziny wizyty
  • Natychmiastowe potwierdzenie terminu wizyty
  • Wygodne umawianie i odwoływanie wizyt
  Portal Pacjenta