REJESTRACJA NA PORTALU PACJENTA

Portal pacjenta

REJESTRACJA BEZ KONTA NA PORTALU PACJENTA

Umów wizytę Odwołaj wizytę

Nadciśnienie tętnicze-cichy zabójca

Dr n. med. Piotr Kowalczyk, specjalista chorób wewnętrznych

Choroby układu sercowo-naczyniowego stały się prawdziwą współczesną epidemią. Wiele młodych, aktywnych zawodowo osób z ich powodu musi zrezygnować ze swoich planów i marzeń. Jednocześnie zapominamy o najprostszym sposobie uniknięcia zdrowotnych komplikacji, jakim jest profilaktyka i związane z nią wczesne wykrywanie, a następnie eliminacja powszechnie znanych czynników ryzyka.

Występowanie czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, takich jak: palenie tytoniu, podwyższona waga ciała, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia gospodarki lipidowej i glikemii, jest szeroko rozpowszechnione w naszym społeczeństwie. Niestety, pomimo że powinny one być szybko wykrywane i właściwie leczone, nadal bardzo często pozostają niezdiagnozowane.

Szczególne znaczenie ma wczesne wykrywanie nadciśnienia tętniczego. Należy pamiętać, że jest ono jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób na świecie, dotyczy bowiem 20-25% dorosłej ludności krajów wysoko uprzemysłowionych. W Polsce szacuje się, że występuje u około 8,5 miliona osób i dotyczy 45% osób między 45.-65. rokiem życia oraz powyżej 60% osób powyżej 65. roku życia. W wielu wypadkach, przez długi okres czasu, ze względu na bezobjawowy przebieg, pozostaje nierozpoznane i tym samym nie jest leczone.

Wcale nierzadko pierwszym objawem nadciśnienia staje się zawał serca czy udar mózgu. Często, w momencie rozpoznania, u chorego obecne są już powikłania narządowe: przerost mięśnia sercowego, zmiany naczyniowe, zaburzenia funkcji nerek. Powikłania te powodują skrócenie oczekiwanej długości życia, przyczyniają się do obniżenia jego jakości i niosą ze sobą znaczne koszty społeczne. Regularne leczenie nadciśnienia znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia jego powikłań, a tym samym przedłuża życie chorego.

Wartość ciśnienia krwi w medycynie określa się dwoma liczbami: wyższą – oznaczającą ciśnienie skurczowe i niższą – oznaczającą ciśnienie rozkurczowe. Aktualne wytyczne głównych towarzystw medycznych nakazują rozpoznanie nadciśnienia, gdy kolejne, (co najmniej 3) pomiary przekraczają wartość 140/90 mmHg.

Współcześnie obowiązująca klasyfikacja nadciśnienia wygląda następująco:  

KATEGORIA   RR SKURCZ RR ROZKURCZ
OPTYMALNE   poniżej 120 poniżej 80
PRAWIDŁOWE   120-129  80-84
WYSOKIE PRAWIDŁOWE 130-139  85-89
ŁAGODNE    140-159  90-99
UMIARKOWANE  160-179 100-109
CIĘŻKIE    powyżej 179 powyżej 109
 IZOLOWANE SKURCZOWE  powyżej 139 powyżej 90

Jak widać, wartości ciśnienia uznawane za prawidłowe uległy wyraźnemu obniżeniu i aktualne ciśnienie, które możemy uznać za optymalne, jest to ciśnienie o wartościach poniżej 120/80 mmHg.

Ponieważ profilaktyka jest najprostszym, co nie znaczy, że najłatwiejszym, sposobem na zachowanie zdrowia, każdy z nas powinien regularnie kontrolować swoje ciśnienie krwi i udać się do lekarza w przypadku, gdy będzie ono przekraczać pożądane wartości. Także osoby chorujące na nadciśnienie muszą pamiętać o jego kontroli i regularnym pobieraniu zaleconych leków tak, aby wartości ciśnienia pozostały prawidłowe.

W Szpitalu Specjalistycznym Matopat możecie Państwo zawsze bezpłatnie zmierzyć swoje ciśnienie krwi.

Osoby chorujące na nadciśnienie mogą korzystać z porad naszych lekarzy i wykonać wszystkie niezbędne badania wykorzystywane w diagnostyce i w czasie leczenia tej choroby.

Wykonujemy:

 • badania echokardiograficzne,
 • badania 24-godzinnego monitorowania ciśnienia krwi,
 • badania ultrasonograficzne,
 • próby wysiłkowe,
 • analizy laboratoryjne,
 • badania radiologiczne.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w przedstawiamy dokument, w którym zgodnie z wymogami rozporządzenia, informujemy naszych pacjentów o przetwarzaniu danych osobowych w naszej placówce. Dokument został umieszczony w sekcji "Pliki do pobrania" w kategorii "Ogólne".

Marki

 • Matopat 24
 • Bella
 • Happy
 • Eva natura
 • Seni 24

Portal pacjenta

 • Samodzielny wybór daty i godziny wizyty
 • Natychmiastowe potwierdzenie terminu wizyty
 • Wygodne umawianie i odwoływanie wizyt
Portal Pacjenta